PRODUCTS

DDGS

D.D.G.S. (Dried Distillers Grains with Solubles) 

Mısır ve buğdayın etanol üretimi için işlenmesinden sonra kalan küspesine D.D.G.S denir. DDGS, hayvan rasyonlarında maliyet tasarrufu fırsatı yaratan bir yem hammaddesidir
TTKobi Hazır Web Sitesi